Lopen seurakunnassa henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan seuraavia periaatteita:

Jäsenrekisterin tietojen käsittely

Tietojen käsittely hallinnossa

Hautatoimeen ja hautainhoitorahastoon liittyvä henkilötietojen käsittely

Leirien, kerhojen retkien ja tapahtumien osallistujien tietojen käsittely (päivitetty 31.5.2018)

Tilavarauksiin, -vuokrauksiin ym. liittyvä henkilötietojen käsittely

Vapaaehtoistehtävissä toimivien henkilöiden tietojen käsittely (päivitetty 31.5.2018)

Palkkiotoimisten avustajien (mm. isoset, kerhonohjaajat) henkilötietojen käsittely

Internet-sivujen palautelomakkeella annettujen tietojen käsittely

Ehtoollisavustajien tietoja koskeva henkilötietojen käsittely

Diakonia-avustusasiakkaiden tietoja koskeva henkilötietojen käsittely

 

Jokaisella on tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet mm. tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää tietojen poistamista ja virheellisten tietojen korjaamista. Asiaa koskevat tiedustelut ja pyynnöt toimitetaan allekirjoitettuna kirkkoherranvirastoon. Tiedustelun tai pyynnön voi tehdä vapaamuotoisesti tai oheisella lomakkeella (pdf) tai (word).