Lopen seurakunnan lähetystyön toiminta-ajatuksena on evankeliumin sanan levittäminen niille, jotka eivät ole vielä kuulleet sanomaa Jeesuksesta, sekä seurakuntalaisten rohkaiseminen ja opettaminen ottamaan henkilökohtaista vastuuta lähetystyöstä.

Lähetystyötä tehdään, koska Jeesus käski: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis, ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: Kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."(Mt.28:18-20)

Seurakunnassamme toimii Lähetyksen päiväpiiri valmistaen tuotteita myytäväksi lähetystyön tukemisesksi.

 Myyjäisten tuotto ohjataan lähetysjärjestöjen kautta lähetystyöhön.

 

Lähetyksen päiväpiiri

Kerhotila Koppis. Viertotie 1. Kokoontuu  tiistai klo 12–15:

21.1. ,4.2., 3.3., 31.3., 14.4., ja 12.5.2020

    

 

 

 

 

 

Lähetyslounas 22.3.2020 klo 11.30

 

 

Tervetuloa mukaan!

 

 

 

 

Tiedot Lopen seurakunnan nimikkoläheteistä ja -kohteista löytyvät täältä.

Seurakuntapastori

Vastuualueina varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö sekä lähetystyö