Uutislistaukseen

Kuulutus hoitamattomista haudoista Lopen hautausmaalla

Lopen kirkkoneuvosto on 6.3.2023 kuuluttanut hoitamattomia hautoja Lopen hautausmaalla.

"Kirkkoneuvosto velvoittaa näiden hautojen hautaoikeuden haltijat kirkkolain 17. luvun 5. §:n nojalla kunnostamaan haudat yhden vuoden kuluessa tämän kuulutuksen julkaisupäivämäärästä. Tätä koskeva ilmoitus (liite 28b) asetetaan myös mainituille haudoille ja hautausmaan ilmoitustauluille. Ellei haudan kunnostusta tehdä, hautaoikeus voidaan julistaa menetetyksi."

kuulutus (liite 28b)

Pöytäkirjaote

Hoitamattomina kuulutetut haudat (liite 28a)

8.6.2023 08.37