Uutislistaukseen

Nuorisotyönohjaajan sijaisuus

Viisi kynttilää ja teksti

Lopen seurakunnassa Kanta-Hämeessä on haettavana

Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus

ajalle 1.4.2024 – 27.2.2025. Sijaisuuden alkamisajankohta on sovittavissa ja sijaisuus jatkuu mahdollisesti pitempään.

Viran tehtäviin kuuluu seurakunnan varhaisnuoriso-, rippikoulu- ja nuorisotyötä sekä omaan työhön liittyvää viestintää ja osallistumista seurakunnan yhteisten tapahtumien järjestämiseen. Työnjaosta sovitaan yhdessä seurakunnan toisen nuorisotyönohjaajan ja tiimin kanssa, mutta nyt haettavan nuorisotyönohjaajan työ painottunee alakouluikäisten kanssa tehtävään työhön ja rippikouluun.

Haettava nuorisotyönohjaaja toiminee vuosittain 2 rippikouluryhmän ohjaajana. Rippikouluryhmien määrä voi kuitenkin vaihdella vuosittain.

Toivomme että hakijalla on

  • Kirkkohallituksen päätöksen nro 137 tai aikaisemman kirkkohallituksen / piispainkokouksen päätöksen tarkoittama kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan vaadittava tutkinto,
  • tai muu koulutus ja työkokemus joka antaa riittävät valmiudet viranhoitoon.

Arvostamme edellä kuvattuihin tehtäviin liittyvää osaamista, kehittämiskykyä ja oma-aloitteisuutta, vuorovaikutustaitoja sekä kykyä työskennellä sosiaalisen median kautta.

Sijaisuus täytetään 5 kk koeajalla. Tehtäväkohtainen peruspalkka on 2696,34 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan virkaehtosopimuksen mukaista kokemuslisää ja seurakunnan palkkausjärjestelmän mukaista suorituslisää.

Virka edellyttää

  • kirkon jäsenyyttä
  • oman auton käyttöä, koska seurakunta on pinta-alaltaan laaja
  • suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää taitoa.
  • valittavalta henkilöltä pyydetään lisäksi riittävää selvitystä viranhoidon terveydellisistä edellytyksistä (käytännössä työhöntulotarkastus) ja rikosrekisteriotetta kirkon viranhaltijalain 2:12§ ja 13§ mukaisesti.

Virkaa haetaan verkkolomakkeella joka löytyy osoitteesta https://www.mvs.fi/srk/loppi/url/1XR9G91FYm

Lomake löytyy myös tuolta: www.lopenseurakunta.fi/ilmoittaudu

Hakemuksen voi lähettää myös postitse ”nuorisotyönohjaajan sijaisuus”, Lopen seurakunta, Pilpalantie 3, 12700 Loppi. Hakemusten on oltava perillä 27.2.2024 klo 12.00 mennessä.

Liitä hakemukseesi cv. Verkkolomakkeella pyydetään myös vastaamaan seuraavaan kysymykseen, eli jos lähetät hakemuksesi paperipostitse, vastaa vielä seuraaviin kysymyksiin:

  1. Kuvaile itseäsi rippikoulun ohjaajana. Millaisen roolin ottaisit, millä käytännön keinoilla tekisit leiristä turvallisen, hauskan ja uskonelämää ”ruokkivan”?
  2. Kerro esimerkki, miten olet tehnyt tai tekisit seurakunnan varhaisnuorisotyötä sosiaalisessa mediassa.

Varaathan kalenteriisi aikaa mahdolliselle työhaastattelulle Lopella pe 1.3. klo 16-21 välillä.

Lisätiedot:

Kirkkoherra Tuomas Hynynen, 040 411 0101 tai tuomas.hynynen@evl.fi

25.1.2024 16.38