Hautojen hallinta-aikojen jatkaminen

16.2.2018 16.22

Lopen hautausmaalla on paljon hautoja, joiden hallinta-aika on päättynyt. Kirkkoneuvosto on syksyllä 2017 päättänyt toimenpiteistä, joilla hallinta-aikojen jatkamisesta sovitaan hautaoikeuden haltijoiden kanssa.

 

Aikaisemmin haudan hallintaoikeus on voitu luovuttaa ikuiseksi ajaksi (ns. ainaishauta, näitä on myyty 1970-luvulle asti) tai jopa 50 vuodeksi. Nykyisin hautapaikat luovutetaan yleensä 25 vuoden hallinta-ajaksi. Kun samaan hautaan on haudattu uusi vainaja, hallinta-aikaa on jatkettu 25 vuotta viimeisestä hautauksesta.

Seurakunnan tehtävä on seurata hautojen hallinta-aikoja. Hallinta-ajan päättyessä seurakunta tarjoaa omaisille mahdollisuuden luopua hautapaikasta ja halutessaan poistaa hautakivi/hautamuistomerkki, tai sopia hallinta-ajan jatkamisesta.

Haudan hallintaoikeuden jatkaminen 25 vuodella maksaa vuoden 2018 alusta alkaen 150 euroa hautasijaa kohti.

Vuoden 2018 aikana seurakunta on kirjeitse yhteydessä sellaisten hautapaikkojen haltijoihin, joiden hallinta-aika on päättynyt tai päättymässä. Vaikka omaiset tietäisivät että hallinta-aika on päättynyt, omaisten ei tarvitse olla yhteydessä seurakuntaan. Yhteydenotot tulevat seurakunnan puolelta vähän kerrallaan. Lähiomaiset voivat luonnollisesti halutessaan tarkistaa seurakunnalta yksittäisen haudan hallinta-ajan.

Jokaiselle haudalle pitäisi olla merkitty hautaoikeuden haltija, kun hauta on ensimmäisen kerran luovutettu. Hautaoikeuden haltija on saatettu vaihtaa, kun samaan hautaan on haudattu uusi vainaja. Mikäli omaiset epäilevät, että jo kuollut henkilö on merkitty tietyn haudan haltijaksi, omaisia pyydetään olemaan yhteydessä seurakuntaan.

Seurakunnan taloustoimisto vastaa kaikkiin hallinta-aikoja koskeviin kysymyksiin: Maija Lindfors, 040 566 6605 tai maija.lindfors@evl.fi

 

Tuomas Hynynen
Kirkkoherra
Lopen seurakunta

« Uutislistaukseen