KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 15.1.2019

7.1.2019 14.41

seurakunnan logo väri tekstillä

  K U U L U T U S

Lopen seurakunnan  kirkkovaltuuston  kokous  pidetään tiistaina 15.1.2019 klo 18.30 
kirkon seurakuntasalissa, Pilpalantie 1, Loppi. 
Kokouksen asialuettelo on nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla perjantaista 4.1.2019 lähtien.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherran-virastossa 21.1.2019 – 20.2.2019 viraston
aukioloaikoina maanantai - perjantai klo 9.00-12.00.

Lopella 3.1.2019  

Tuomas Hynynen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

 

Asialuettelo:
1§ Kokouksen avaus ja alkuhartaus
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain valinta
4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5§ Kirkkovaltuuston henkilövalinnat vuosiksi 2019-2020
6§ Kirkkovaltuuston työjärjestys
7§ Kirkkoneuvoston henkilövalinnat
8§ Kokouspalkkiot kaudella 2019-2022
9§ Kirkkovaltuuston kokouksista tiedottaminen
10§ Viranhaltijoiden läsnäolo kirkkovaltuuston kokouksissa
11§ Tilintarkastajan valinta
12§ K.F.A ja Edla Johanna von Qvantenin opintorahastosäätiön tilintarkastajat
13§ K.F.A ja Edla Johanna von Qvantenin opintorahastosäätiön hallituksen
       jäsenet ja varajäsen
14§ Edustajat sairaalasielunhoidon johtokuntaan
15§ Ilmoitusasiat
16§ Jäsenten esittämät asiat
17§ Valitusosoitus
18§ Kokouksen päätös

____________________________________________________________________________

« Uutislistaukseen