Kirkkovaltuuston kokous ti 11.2.2020 klo 18.30

5.2.2020 10.42

 K U U L U T U S

 Lopen seurakunnan  kirkkovaltuuston  kokous  pidetään tiistaina   11.2.2020 klo 18.30 Kirkon seurakuntasalissa, Pilpalantie 1, Loppi. 
Kokouksen asialuettelo on nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla tiistaista  4.2.2020 lähtien.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 17.2.2020 – 17.3.2020   viraston aukioloaikoina maanantai - perjantai klo 9.00-12.00.

Lopella 30.1.2020   
Outi Siirola, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

 

Asialuettelo:

1§   Kokouksen avaus ja alkuhartaus
2§   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
3§   Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain valinta
4§   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5§   Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali
6§   Työalojen esittely ja uudien työntekijöiden esittäytyminen
       kirkkovaltuustossa
7§   Ympäristökatselmus
8§   Seurakunnan johtosäännöt ja ohjesäännöt
9§   Ilmoitusasiat
10§ Jäsenten esittämät asiat
11§ Valitusosoitus
12§ Kokouksen päätös 

« Uutislistaukseen