Uutislistaukseen

von Qvantenin säätiön apurahat haettavana

7.9.2020 12.10

K.F.A. JA EDLA JOHANNA VON QVANTENIN OPINTORAHASTOSÄÄTIÖ

julistaa haettavaksi apurahoja lukiossa, ammattiin valmistavassa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa, korkeakoulussa tai yliopistossa opiskeleville nuorille. Apurahoja myönnetään yhteensä 30 000 euroa.

Apurahaa voi hakea v. 1994 tai myöhemmin syntynyt Lopen seurakunnan nykyinen tai entinen jäsen.

Jos hakija ei tällä hetkellä ole Lopen seurakunnan jäsen, hakemisen edellytyksenä on että hän on toisen evankelisluterilaisen seurakunnan jäsen ja on jatko-opintojensa aloittamista edeltävien viiden vuoden aikana ollut vähintään kolme vuotta Lopen seurakunnan jäsen.

Apurahoja jaettaessa kiinnitetään huomiota hakijan menestymiseen opinnoissa sekä varallisuusasemaan.

Hakukaavakkeen voit tulostaa tästä linkistä tai hakea Lopen kunnan palvelupisteestä Lopen kirjastosta.

Hakemus on täytettävä huolellisesti kaikilta osin. Hakemukseen on liitettävä oppilaitoksen allekirjoituksella varustettu opiskelutodistus.

Hakemukset liitteineen on toimitettava 5.10.2020 mennessä Lopen kunnan palvelupisteeseen kirjastoon tai postitse osoitteella: von Qvantenin säätiö, Lopen kunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Myönnetyt apurahat maksetaan joulukuun 2020 loppuun mennessä.

Lisätietoja antaa säätiön asiamies Eija Heinonen, puh. 019 758 6032 tai eija.heinonen@loppi.fi

 


K.F.A. ja Edla Johanna von Qvantenin Opintorahastosäätiön hallitus