Uutislistaukseen

Pilkkijöitä ja ulkoilijoita aurinkoisella Loppijärven jäällä Lopen seurakunnan Yhteisvastuu-pilkkitapahtuma maaliskuussa 2018

Ympäristödiplomi myönnetty Lopen seurakunnalle

5.3.2021 11.06

Kirkkohallitus on myöntänyt Lopen seurakunnalle ympäristödiplomin vuosiksi 2021-2025.

Ympäristödiplomin hakeminen alkoi Lopella luottamushenkilöiden aloitteesta. 15 kirkkovaltuutettua teki aloitteen ympäristödiplomin hakemisesta 11.12.2018.

Kirkkoneuvosto käsitteli aloitetta ja päätti teettää ympäristökatselmuksen. Katselmus valmistui tammikuussa 2020 ja kirkkoneuvosto perusti työryhmän valmistelemaan ympäristödiplomin hakemista. Marraskuussa 2020 kirkkoneuvosto arvioi, että diplomin edellyttämät kriteerit täyttyvät. Auditointi toteutettiin joulukuussa 2020, ja diplomi myönnettiin 25.2.2021.

- Hieno juttu, kommentoi kirkkoherra Tuomas Hynynen. - Diplomin hakeminen ja seurakunnan eri toimintojen arviointi on ollut antoisa, joskin työläs prosessi koronan keskellä. Mutta paljon on opittu ja kehitetty. Kiitän seurakunnan luottamushenkilöitä ja työntekijöitä tähänastisesta ympäristötyöstä.

Hynysen mukaan diplomin saaminen on matkan alku, ei päätepiste.

- Ympäristödiplomi haastaa seurakunnan ympäristöasioiden jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen. Seurakunta on jo pari vuotta arvioinut kaikkien hallintopäätöstensä ympäristövaikutuksia. Näin ympäristöasioita hoidetaan kuntoon peruna kerrallaan, kertoo Hynynen. - Vanhojen asioiden kuntoon saattaminen kestää vielä, mutta tarkoitus on, ettei seurakunnassa tehdä enää uusia ympäristön kannalta vahingollisia päätöksiä.

Lähivuosien haasteista Hynynen mainitsee kaksi.

Kirkon peruskorjauksen suunnittelu on käynnissä. Tarkoitus on, että peruskorjauksen yhteydessä nykyinen suorasähkölämmitys korvataan enimmäkseen ilmanlämpöpumpuilla. Vanhassa suojellussa kirkossa on löydettävä ratkaisut, jotka sopivat kirkon ulkoasuun ja pyhyyteen, ja jotka pienentävät energiankulutusta merkittävästi.

Toisena lähivuosien kysymyksenä Hynynen mainitsee seurakunnan metsätalouden. Seurakunnan metsiä hoidetaan ja hyödynnetään ytällä hetkellä tavoilla, jotka täyttävät ympäristödiplomin minimivaatimukset. Seuraavan metsäsuunnitelman laatimisessa luontoarvot on kuitenkin huomioitava 2020-luvun tiedon ja ymmärryksen valossa.

- Isojen asioiden lisäksi seurakunnassa tehdään jatkuvasti pieniä parannuksia muun muassa jätteiden lajittelussa ja kierrätyksessä, luomu- ja lähiruoan sekä ympäristömerkittyjen tuotteiden käytössä sekä ympäristökasvatuksessa.

Lisätietoa seruakunnan ympäristötyöstä: https://www.lopenseurakunta.fi/ymparistotyo

tai

Tuomas Hynynen
Kirkkoherra, Lopen seurakunta
040 411 0101
tuomas.hynynen@evl.fi