Uutislistaukseen

Lopen kirkossa ja kappelissa korkeita radonpitoisuuksia

18.2.2022 09.13

Lopen seurakunnan toimitiloissa ja työskentelytiloissa on talven 2021-2022 aikana tehty radontutkimukset. Kirkossa ja kappelissa on havaittu radonpitoisuuksia jotka ylittävät työpaikoilla sallitut viitearvot. Erityisesti kirkon radonpitoisuus on huomattavan korkea.
 
Seurakunta on saanut Säteilyturvakeskukselta kehotuksen pienentää työpaikan radonpitoisuutta radonkorjauksilla. Seurakunta selvittää mahdollisimman nopealla aikataululla tarvittavat toimenpiteet, joilla tiloissa paljon työskentelevien työntekijöiden radonaltistus saadaan viitearvot alittavalle tasolle.
 
Radon on maaperässä erityisesti soraharjuilla yleinen kaasu, joka suurina pitoisuuksina rakennuksissa altistaa keuhkosyövälle

Lyhytaikainen vierailu tai osallistuminen tilaisuuksiin kirkossa tai kappelissa ei muodosta merkittävää altistusta radonille. Seurakunta arvioi, siirretäänkö kirkosta joitakin toimintoja muihin toimitiloihin työntekijöiden altistuksen pienentämiseksi.
 
Lopen kirkkoon suunnitellaan peruskorjausta ja nyt ilmenneen korkean radon-pitoisuuden vuoksi peruskorjaus ja tarvittavat radonkorjaukset toteutetaan mahdollisimman nopealla aikataululla.
 
Lisätiedot
 
Tuomas Hynynen
Kirkkoherra
040 411 0101
tuomas.hynynen@evl.fi