EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ LOPEN SEURAKUNNASSA 20.11.2022 TOIMITETTAVISSA SEURAKUNTAVAALEISSA

Ehdokaslistat ja numerot näet tästä linkistä.

Vaalilautakunta

Kirkkovaltuusto asetti kokouksessaan 10.5.2022 vaalilautakunnan ja valitsi sen puheenjohtajaksi Seppo 
Kuparisen. Jäseniksi valittiin Vida Kari, Merja Zetterman, Sirpa Hopearuoho ja Sakari 
Vuorinen.
Varajäseniksi valittiin Eija Saksala, Asko Niemelä, Katri Forsberg, Eva-Liisa Laakso ja 
Pieti Muhonen. Heidät kutsutaan kokoukseen tässä järjestyksessä varsinaisten jäsenten 
ollessa estyneenä.

Lisäksi kirkkovaltuusto kutsui vaalilautakuntaan valmistelijaksi seurakuntapastori Terhi 
Latvalan. Latvalalle annettiin läsnäolo ja puheoikeus vaalilautakunnan kokouksissa.
Kirkkovaltuusto kutsui vaalilautakuntaan läsnäolo- ja puheoikeutetuksi asiantuntijaksi 
kirkkoherra Tuomas Hynysen.
 

Ota yhteyttä

Seurakuntapastori

Vastuualueena aikuisten toiminta seurakunnassa sekä diakonia. Lisäksi Latvala toimii seurakunnan yhdenvertaisuusasiahenkilönä.

Kirkkoherra

Vastuualueena johtaminen, hallinto, jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, tiedotus ja lähetystyö.