Tiedot kodin siunaamisesta päivitetään syyskuun 2020 aikana