Kaste on Jumalan lahja. Siinä Jumala kutsuu jokaisen nimeltä omakseen lahjoittaen uskon, armon ja siunauksen. Sen myötä tulemme kotiseurakunnan ja koko maailmanlaajuisen kirkon jäseniksi. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky (Matt. 28: 18–20).

 

Kaste suositellaan toimitettavan kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kastettavan lapsen vanhemmista vähintään toisen on oltava kirkon jäsen. Kastejuhla voidaan viettää kotona, kirkossa tai muualla sopimuksen mukaan. Se voidaan toimittaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Seurakunnan tiloista kastejuhlia järjestetään kirkossa, Läyliäisten Keitaalla tai kesäaikaan Vanhassa kirkossa.

 

Seurakunnalla on lainattavissa kaksi kastemekkoa, joita voi kysyä kirkkoherranvirastosta.

Vanhempien luvalla kastetun nimi ilmoitetaan kirkossa yleensä kastetta seuraavan viikonlopun sunnuntaina. Samalla rukoillaan kastetun ja hänen perheensä puolesta. Tieto kasteessa julkaistaan vanhempien luvalla myös paikallislehdissä.

Kastettavalle lapselle tulee kutsua vähintään kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja evankelisluterilaisen kirkon jäseniä. Näiden lisäksi voi kummina olla henkilö, joka kuuluu muuhun evankelis-luterilaisen kirkon toimittaman kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan. Jos lapselle ei löydy kahta kummia, kirkkoherra voi myöntää luvan kastamiseen siten, että lapsi saa vain yhden kummin.

 

Kirkkoherranvirasto palvelee kaikissa kasteeseen liittyvissä kysymyksissä, puh. 050 4264 100 (ma-pe klo 9-12).