Yhteistyö varhaiskasvatuksessa

Tältä sivustolta löytyy tietoa yhteistyöstä, jota teemme Lopen kunnan varhaiskasvatuksen kansssa.

Seurakunnan ja kunnan varhaiskasvatusten toimijat ovat tehneet pitkään yhteistyötä Lopella. Varhaiskasvatuslaki ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirjat tarjoavat seurakunnille yhteistyömahdollisuuksia kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Yhteistyö perustuu yhteiselle kasvatustehtävälle, jossa tuetaan lasten kokonaisvaltaista kasvua ja hyvää elämää. 

Katsomuskasvatus on luonteeltaan yleissivistävää ja tarkoitettu kaikille ryhmässä oleville lapsille. Katsomuskasvatuksen myötä päivähoidossa tutustutaan niihin uskontoihin ja katsomuksiin, joita lapsiryhmässä on läsnä. 

Kirkkohallitus on laatinut Kumppanuuden korit -ohjeistuksen, jonka aiheena on seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina. Koreihin sisältyvät periaatteet perustuvat opetushallituksen ohjeistukseen.   

Seurakuntavierailut Lopen kunnan varhaiskasvatuksen ryhmille

Tilaisuudet tarjotaan kaikille kunnan päiväkodeille toimintakausien alussa (syksy/kevät). Kutsuissa avataan tilaisuuksien sisältö. Päiväkodit ilmoittautuvat saamansa linkin kautta haluamiinsa tilaisuuksiin.

Pääsiäispolku Lopen kirkossa tai päiväkodissa pääsiäistä edeltävällä viikolla (Hiljaisella viikolla)

Pääsiäispolulla tutustutaan osallistavien ja toiminnallisten pisteiden avulla pääsiäisen ajan tapahtumiin seurakunnan kasvatustyön henkilökunnan kanssa.

Pääsiäispolku on suunnattu varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa oleville lapsille. Pääsiäispolku tarjoaa luterilaiseen kulttuuriperintöön tutustumisen lisäksi mahdollisuuden rikastaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen oppimisympäristöjä, kun lapset pääsevät vierailemaan Lopen kirkkoon.

Vaellus toteutetaan opetushallituksen luomien katsomuskasvatuksen periaatteiden mukaisesti kaikille sopivana yleissivistävänä tilaisuutena. Tilaisuudessa ei harjoiteta uskontoa (esim. rukoukset), mutta tutustaan Raamatun kertomuksiin ja lauletaan Lasten virsikirjasta pääsiäisen ajan tapahtumista kertova laulu/lauluja.

Vaellus alkaa palmusunnuntain tapahtumista, josta jatkamme kiirastorstaihin, Getsemanen puutarhaan, Golgatalle ja päätämme pääsiäispäivän tapahtumiin. Matkan aikana liikumme, laulamme, tutustumme kirkkoon, ihmettelemme ja annamme aikaa ryhmäläisille kysellä ja tutkia näkemäänsä. Kesto n.45 min.

Naakkakirkko Lopen kirkossa (toukokuun lopulla)

Naakkakirkko on suunnattu esiopetuksessa oleville lapsille. Naakkakirkko on viiden aistin pedagogiikalla toteutettu toiminnallinen ja osallistava tutustumiskäynti Lopen kirkkoon –”kotikirkkoon”. Tilaisuus toteutetaan opetushallituksen luomien katsomuskasvatuksen periaatteiden mukaisesti kaikille sopivana yleissivistävänä tilaisuutena. Tilaisuus ei sisällä uskonnon harjoittamista (esim. rukoukset). Laulamme Lasten virsikirjasta kirkosta kertovia lauluja.

Seurakunta toivoo, että kaikki kunnan esikoululaiset vierailisivat kirkossa esikouluvuoden aikana. Kuljetuskustannukset kuuluvat ensisijaisesti kunnalle, mutta seurakunta voi sopimuksen mukaan osallistua kustannuksiin kohtuullisesti.

Vierailun aikana tutustutaan kirkkorakennukseen ulkona ja sisällä sekä kirkossa pidettäviin tilaisuuksiin (kuten kaste ja ehtoollinen) ja seurakunnan henkilökunnan erilaisiin työtehtäviin (suntio, kanttori, pappi). Ryhmää opastavat seurakunnan varhaiskasvatuksen työtekijät ja kirkon ”Naakka”. Vierailun aikana liikumme, laulamme, tutkimme kirkkoa eri aisteilla. Annamme aikaa ryhmäläisille kysellä ja ihmetellä näkemäänsä. Tilaisuuden kesto on 45 min.

Joulupolku Lopen kirkossa tai päiväkodissa (viikolla 50 tai 51)

Joulupolulla tutustutaan toiminnallisten pisteiden kautta ensimmäisen joulun tapahtumiin seurakunnan kasvatustyön henkilökunnan kanssa.

Joulupolku on suunnattu varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa oleville lapsille. Joulupolku tarjoaa joulun luterilaiseen kulttuuriperintöön tutustumisen lisäksi mahdollisuuden rikastaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen oppimisympäristöjä, kun lapset pääsevät vierailemaan Lopen kirkkoon. Vaellus toteutetaan opetushallituksen luomien katsomuskasvatuksen periaatteiden mukaisesti kaikille sopivana yleissivistävänä tilaisuutena. Tilaisuudessa ei harjoiteta uskontoa (esim. rukoukset), mutta tutustaan Raamatun kertomuksiin ja lauletaan Lasten virsikirjasta joululauluja.

Vierailemme Marian ja Joosefin luona, matkamme yhdessä Betlehemin kaupunkiin, etsimme majapaikkaa, tapaamme kedolla paimenia ja enkeli johdattaa vaeltajat vastasyntyneen Jeesuksen luo seimelle. Matkan aikana liikumme, laulamme, tutustumme kirkkoon, ihmettelemme ja annamme aikaa ryhmäläisille kysellä ja tutkia näkemäänsä. Kesto n. 45 min.

 Kuva, joka sisältää kohteen vaate, henkilö, Ihmisen kasvot, sisä-

Kuvaus luotu automaattisesti

 

Varhaiskasvatuksen yhteistyön neljä kumppanuuden koria.