Vastuu ympäristöstä kuuluu jokaiselle. Ihmiset, eläimet ja kasvit ovat Jumalan luomia ja siksi arvokkaita.

Lopen seurakunta pyrkii huomioimaan ympäristöasioita kaikessa toiminnassaan, hankinnoissaan ja päätöksenteossaan.

Ympäristönsuojelu on asetettu yhdeksi tärkeäksi painopisteeksi Lopen seurakunnan strategiassa.

 

Ympäristödiplomin hakeminen

15 kirkkovaltuutettua teki aloitteen ympäristödiplomin hakemisesta 11.12.2018. Kirkkoneuvosto käsitteli aloitetta ja päätti teettää ympäristökatselmuksen. Katselmus valmistui tammikuussa 2020 ja kirkkoneuvosto perusti työryhmän valmistelemaan ympäristödiplomin hakemista.

Tuomiokapitulin valtuuttama auditoija tutustui Lopen seurakunnan ympäristötyöhön joulukuussa 2020. Kirkkohallitus myönsi ympäristödiplomin Lopen seurakunnalle 25.2.2021.

Ympäristödiplomin seurantaa varten on listattu vuosittain seurakunnassa tehtyjä ympäristöasioita.

Ympäristövastuu päätöksenteossa

Ympäristöasiat jäävät helposti juhlapuheisiin ja pieniin tekoihin. Jokainen pieni teko on tärkeä, mutta niiden lisäksi täytyy tehdä suuria tekoja. Ympäristöasiat eivät saa unohtua, kun päätetään kauaskantoisista ja suurista ratkaisuista kirkkoneuvostossa ja -valtuustossa. Olisi liian helppoa tehdä niinkuin on tehty aina ennenkin.

Tästä syystä Lopen seurakunnassa arvioidaan kaikkien hallintopäätösten ympäristövaikutukset. Eli mitään isoa tai pientä asiaa ei valmistella kirkkoneuvoston tai -valtuuston päätettäväksi ilman, että valmistelijat ovat miettineet, miten päätettävä asia vaikuttaa ympäristöön.

Lopen kirkkoneuvosto päätti ympäristövaikutusten arvioinnista kokouksessaan 19.3.2019, pykälässä 51.Linkki avautuu uudessa välilehdessä​​​​

Seurakunnan työntekijät valmistelevat joka vuosi toimintasuunnitelman seuraavalle vuodelle. Toimintasuunnitelmiin työntekijät ovat ehdottaneet ja kirkkovaltuusto on hyväksynyt, suuren joukon toimenpiteitä ympäristön hyväksi. Vuoden 2021 toimenpiteet on koottu seurakunnan ympäristöohjelmaan ja ympäristökasvatussuunnitelmaanLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

 

Ympäristökasvatus

Seurakunnassa vaikutamme omalla tekemisellämme ja opetuksellamme siihen, että seurakuntalaiset kunnioittavat luontoa ja huolehtivat luomakunnasta.

Monet seurakunnan tilaisuudet järjestetään luonnossa. Esimerkiksi huhtikuussa 2021 pidettiin Mietiskelymessu Iso-Melkuttimen upeissa maisemissa. Kylvön siunauksessa rukoillaan, että Luoja siunaisi maanviljelijöiden työtä ja maan kasvua. Metsäkirkko aloittaa luomakunnan joulurauhan.

Varhaiskasvatuksen kerhoissa ihmetellään luonnon ilmiöitä. Leirikeskuksessa viljellään leirien aikana kasvilavoissa mm. salaattia ja kasviksia, tai hiljennytään kalliolla olevassa leirikirkossa. Kasviruokaa on lisätty leireillä ja tilaisuuksissa. Suosimme kotimaisia elintarvikkeita.

Seurakunnan ympäristökasvatustoimenpiteet on koottu ympäristökasvatussuunnitelmaanLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Seurakunnassa vuosittain tapahtuva ympäristötyö löytyy ympäristökasvatuksen ja -työn vuosikellosta.

 

Lopen seurakunta on mukana useissa tapahtumissa ympäristökasvatusteemalla:

Seurakunta oli syksyllä 2023 toista kertaa mukana Poronpolku-ulkoilutapahtumassa. Pisteellä oli mahdollisuus hiljentyä ja tutkia luonnon ihmeitä. Syysmarkinollla seurakunnan pisteellä teemana oli Reilun kaupan tuotteet.

Kesällä 2023 seurakunta osallistui paikallisten yhdistysten järjestämään Loppijärven valkeat yöt soututapahtumaan. Seurakunnan eläinhahmot haastoivat ihmisiä osallistumaan kesän aikana ympäristöhaasteeseen.

23.3.2024 osallistuttiin jälleen kerran WWF:n Earth Hour -tapahtumaan sammuttamalla kirkonmäeltä ulkovalaistus.

 

Ympäristövastuu hankinnoissa

​​Lopen seurakunnassa tarvitaan kaikenkokoisia tavaroita ja palveluita lyijykynistä traktoreihin. Hankinnat tehdään yhteisesti sovittujen ja kirkkoneuvoston päättämien periaatteiden mukaisesti. Mitä suurempi hankinta, sitä huolellisemmin eri vaihtoehtoja vertaillaan. Kuitenkin pienimmissäkin hankinnoissa löytyy vaihtoehtoja. Esimerkiksi elintarvikkeissa voidaan suosia luomutuotteita, Reilun kaupan tuotteita tai lähituottajien tuotteita.

24.11.2020 päivitetyissä hankintaohjeissa velvoitetaan työntekijöitä ja luottamuselimiä arvioimaan hankittavien tuotteiden ja palvelujen vastuullisuutta esimerkiksi ympäristömerkkien, sertifikaattien tms. avulla.

Seurakunnassa käytetään paljon erilaisia sertifioituja tai ympäristömerkittyjä tuotteita. Täältä löydät listan maaliskuussa 2024 käytetyistä tuotteista ja muista ympäristövastuullisista hankinnoista.

 

Rakennusten lämmitys

Lopen seurakunnan kiinteistöjä lämmitetään, joko uusiutuvalla energialla tuotetulla sähköllä, tai kaukolämmöllä. Kesijärven leirikeskuksen sähkölämmitystä säädetään nykyään etäohjauksella, jolloin tiloja ei pidetä turhan lämpiminä. Läyliäisten Keitaan kerhotilaan on asennettu ilmalämpöpumppu.

Seurakunnan toimitiloissa osallistuttiin valtakunnalliseen Astetta alemmas -kampanjaan. Myös Lopen kirkko oli kiinni talvikaudella 2023 tammikuusta huhtikuun alkuun osana energiansäästökampanjaa. Kirkon sisälämpötila oli alennettuna tuon ajan.  Kirkon peruskorjauksen yhteydessä, ehkä lähivuosina, pyritään muuttamaan kirkon lämmitys osittain ilmalämpöpumpuilla toteutettavaksi. 

Seurakunta on luopunut tarpeettomista toimitiloista (Pappila, Kanttorila) ja korvannut Launosten Apajan yhdessä kunnan kanssa käytettävällä vuokratilalla (Kirkkis). Kerhotila Koppiksesta kirkonkylällä luovuttiin vuoden 2022 loppuun mennessä. Näin säästetään sekä rahaa, että lämmitysenergiaa. 

 

Jätteiden lajittelu ja kierrätys​​​​

​Seurakunnassa pyritään minimoimaan syntyvän jätteen määrä.

Eri kiinteistöissä erotellaan ja hyödynnetään tai kierrätetään mahdollisuuksien mukana seuraavia jätelajeja:

 • pahvi
 • paperi
 • hävikkiruoka
 • biojäte (Kesijärven leirikeskuksessa kompostoidaan itse)
 • lasi
 • pakkausmuovi
 • metalli
 • pantilliset pullot
 • ser-romu
 • tulostimen värikasetit
 • matkapuhelimet ja pienakut
 • paristot
 • käyttökelpoiset tavarat
 • vaaralliset jätteet
 • lääkkeet
 • hautausmaan puutarhajäte.

Hautausmaalla on otettu viime vuosina käyttöön uusia jätteidenlajittelumahdollisuuksiaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

 

Hoidetut ympäristöt

Seurakunta hoitaa hautausmaan lisäksi, kirkon ympäristöä, Vanhan kirkon mäkeä, seurakuntatoimiston ja Kesijärven leirikeskuksen piha-alueita.

Viime aikoina alueilla on kiinnitetty huomiota luonnon monmuotoisuuden säilymiseen ja lisäämiseen mm. jättämällä nurmikoiden reuna-alueita leikkaamatta. Näin ollaan saatu perustaa niityille alkuun. Toiveena on, että niittykasvillisuus lisääntyy vuosi vuodelta, tarjoten elinpaikkaa mm. erilaisille pörriäisille.

Vanhan kirkon alueella on muutaman vuoden ajan hoitotoimilla pyritty hävittämään mm. viitapihlaja-angervoa, joka on haitallinen vieraslaji.

Hautausmaalla kestävän toiminnan suosituksena on, että haudoille istutettaisiin monivuotisia perennoja yksivuotisten kesäkukkien sijaan. Kesäkukkien kasvatus kasvihuoneisssa kuluttaa energiaa, vettä, lannotteita ja kasvinsuojeluaineita. Taimien ruukuista jää muovijätettä. Perennat tarvitsevat kesäkukkia vähemmän kastelua ja hoitoa, eikä uusia kasveja tarvitse istuttaa joka vuosi.

Monet hoitoalueilla käytettävät työkoneet on pyritty vaihtamaan ypäristöystävällisempiin, ladattaviin akkukoneisiin, polttomoottorikoneiden sijaan.

 

Metsät

Lopen seurakunnalla on merkittävä metsäomaisuus. Metsät on sertifioitu PEFC-sertifikaatilla.

Lopen seurakunnan metsissä harjoitetaan vähäisissä määrin jatkuvapeitteistä kasvatusta, muutamissa kosteissa ja korpimaisissa paikoissa.

Nykyinen metsäsuunnitelma on voimassa vuoteen 2024 saakka. Kirkkovaltuusto äänesti kokouksessaan 2.10.2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä metsäsuunnitelman päivittämisestä ennenaikaisesti kirkon ilmastostrategian mukaiseksi. Ehdotus ei kuitenkaan saanut kannatusta, joten vuoteen 2024 metsiä hoidetaan voimassaolevan metsäsuunnitelman mukaisesti.

Uuden metsäsuunnitelman (2025-2034) laatimisen yhteydessä tullaan toteuttamaan osallistavaa metsäsuunnittelua, jotta ympäristönäkökulmat tulevat paremmin huomioiduksi metsäsuunnitelmassa.

 

Osallistu ympäristötyöhön

Vuoden kierrossa järjestämme tai osallistumme yhteistyökumppanina luonto- ja ympäristöpainotteisiin tapahtumiin, kuten Poronpolku, Loppijärven soutelutapahtuma tai Metsäkirkko. Tule mukaan järjestämään tai ideoimaan tapahtumia tai muuta ympäristötyötä. Jos innostut ympäristötyöstä, ota yhteyttä Varpu Takataloon.

Kahdessa pienemmässä kuvassa niittykasveja. Isossa kuvassa puinen kyltti ja teksti: Pörriäisten paratiisi.
Kesäkaudella 2023 aloitettiin niittyjen perustaminen mm. hautausmaan nurmien reuna-alueille.
Kuvassa matka-alttareita metsässä ja Poronpolun henkilökuntakortti.
Syksyllä 2023 seurakunta oli toista kertaa mukana Poronpolku-ulkoilutapahtumassa.

Ota yhteyttä

Kirkkoherra

Vastuualueena seurakunnan johtaminen ja jumalanpalveluselämä.

Johtava lastenohjaaja

Takatalo on muiden työtehtävien ohella seurakunnan ympäristövastaava.