Lopen kirkkoneuvostoon kaudella 2023-2024 kuuluvat seuraavat henkilöt.

Kirkkoherra Tuomas Hynynen toimii virkansa puolesta kirkkoneuvoston puheenjohtajana. Kirkkoherra esittelee seurakunnan toimintaan liittyvät asiat.

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Juhani Tuure, varapuheenjohtaja     Jaakko Pankakoski
Otto Arola Marko Leino
Minttu Auvinen Jonna Levoniemi
Jarno Hatakka Sirpa Hopearuoho
Jari Kuusemo Teppo Kenttämies
Arja Niemi Johanna Siivonen
Niina Nisula Maria Leino
Silja Saranen Tiia Hervala

 

Lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Outi Siirola ja varapuheenjohtaja Anne Lukana ovat läsnäolo- ja puheoikeutettuja kirkkoneuvoston kokouksessa.

Sihteerinä ja taloushallinnollisten asioiden esittelijänä toimii talouspäällikkö Liisa Ilvesluoto.

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat ovat nähtävillä muutoksenhakuajan osoitteessa https://www.lopenseurakunta.fi/hallinto

Vanhempia pöytäkirjoja voi tiedustella kirkkoherralta tai talouspäälliköltä.