Lopen seurakunnassa henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisten lakien mukaisesti.

Selosteet henkilötietojen käytöstä, säilyttämisestä ja tietojen edelleenluovuttamisesta löydät seuraavasti:

 

Toiminta ja tilavuokraukset

Leirien, kerhojen ja tapahtumien osallistujat

Kasteisiin, häihin, avioliiton siunaamiseen, kodin siunaamiseen ja hautajaisiin liittyvät henkilöt

Diakoninen apu

Lupa lähettää tiedotteita ja mainoksia seurakunnan toiminnasta

Tilavuokraukset (esimerkiksi perhejuhla seurakuntasalissa)

Vapaaehtoistehtävissä toimivat henkilöt

 

Talous

Myyntilaskutus (leirimaksut, kerhomaksut ym.)

Ostolaskutus (Palveluja ja tavaroita seurakunnalle myyvät henkilöt ja yritykset)

Palkan ja palkkion saajat (työntekijät, isoset, luottamushenkilöt, palkkiotoimiset avustajat ym)

Työnhakijat ja viranhakijat

 

Kirkon jäsenyys

Seurakunnan jäsenrekisterissä (kirkonkirjat, Kirjuri) säilytettävät tiedot

 

Hautatoimi

Hautaukset, hautapaikat, hautaoikeuden haltijat ja haudanhoitosopimukset

 

Hallinto ym.

Avaimet

Hallintoasioihin liittyvä henkilötietojen käsittely

Luottamushenkilöt

 

Jokaisella on tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet mm. tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää tietojen poistamista ja virheellisten tietojen korjaamista.

Asiaa koskevat tiedustelut ja pyynnöt toimitetaan allekirjoitettuna seurakuntatoimistoon. Huomioithan, että pyynnön tekijän henkilöllisyys tarkastetaan joko pyyntöä jätettäessä tai viimeistään tietoja noudettaessa. Joko tietopyynnön jättäminen tai tietojen noutaminen tulee siis tehdä henkilökohtaisesti paikan päällä seurakuntatoimistolla.

Tiedustelun tai pyynnön voi tehdä vapaamuotoisesti tai oheisella lomakkeella, (word) tai (pdf)