Nähtävillä olevat kutsut, kuulutukset, pöytäkirjat ja päätökset

Uusi kirkkolaki on tullut voimaan 1.7.2023. Uuden kirkkolain mukaan seurakunnassa nähtävillä olevat kutsut, kuulutukset, pöytäkirjat ja päätökset julkaistaan julkisessa tietoverkossa.

Seurakunnan virastotalon ulkoseinällä ei siis enää ole virallista ilmoitustaulua, eikä pöytäkirjoja pidetä nähtävillä kirkkoherranvirastolla.

Tällä sivulla ovat nähtävillä kaikki Lopen seurakunnan julkisesti nähtävillä olevat kokouskutsut, kuulutukset, päätökset ja pöytäkirjat. Asiakirjat ovat nähtävillä sen ajan kuin kirkkolaki määrää.

Esimerkiksi kirkkoneuvoston pöytäkirjat ovat nähtävillä yleensä 21 täyttä vuorokautta: seurakuntalaisen katsotaan saaneen asiakirja tiedokseen seitsemäntenä päivänä asiakirjan laittamisesta nähtäville tietoverkkoon (KL. 10:24§). Tästä alkaa 14 vuorokauden mittainen aika, jolloin seurakuntalaisella on oikeus tehdä oikaisuvaatimus kirkkoneuvoston päätökseen (KL: 12:10§).

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat ovat vastaavasti esillä tiedoksisaantiajan 7 vuorokautta ja valitusajan 30 vuorokautta (KL. 10:24§ ja KL 12:10§)

 

Huomioithan, että tämä sivu on usein tyhjä. Etenkin kesäaikaan voi olla pitkiäkin aikoja ettei seurakunnan hallinto kokoonnu eikä nähtävillä ole yhtään asiakirjaa.

Huomioithan myös, että tällä sivulla on nähtävillä ainoastaan ajankohtaiset kutsut ja kuulutukset sekä ne päätökset ja pöytäkirjat joihin voi hakea muutosta. Vanhemmista julkisista asiakirjoista saa aina tiedon tai pöytäkirjaotteen olemalla yhteydessä seurakuntatoimistoon, kirkkoherraan tai talouspäällikköön.