Lähetystyötä tehdään, koska Jeesus käski: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis, ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: Kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."(Mt.28:18-20)

Lopen seurakunnassa tuemme lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa kirkollisverovaroin. Vuonna 2023 tuki jakautuu seuraavasti:

  • Suomen Lähetysseura 20000 e
  • Suomen Pipliaseura 3000 e
  • Medialähetys Sanansaattajat 3000 e
  • Suomen Ev. Lut. Kansanlähetys 3000 e
  • Evankelinen Lähetysyhdistys 500 e
  • Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä 800 e
  • MAF lähetyslentäjät 1000 e
  • Kirkon Ulkomaanavun säätiö 2500 e

Lisäksi kirkkokahveilla ja eri tilanteissa kerätään varoja lähetystyön tukemiseen.

Tiedot seurakunnan nimikkoläheteistä ja -kohteista löytyvät täältä.

Tällä hetkellä Lopen seurakunnassa ei ole erikseen nimettyä lähetyssihteeriä. Kansainvälinen toimintamme on painottunut vuosina 2022-2023 ukrainalaisten auttamiseen. Jos kuitenkin haluat tehdä jotain lähetystyön hyväksi, ota yhteyttä kirkkoherra Tuomakseen!

Ota yhteyttä

Kirkkoherra

Vastuualueena seurakunnan johtaminen ja jumalanpalveluselämä.