Historiateoksen taustaa

Kirkkovaltuuston kokouksessa 11.12.2018 Sari Paalijärvi ja 17 muuta valtuutettua teki aloitteen, että selvitetään Lopen seurakunnan historiateoksen laatimista. Kirkkoneuvosto asetti työryhmän selvittämään asiaa, ja kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 23.10.2019 sopimuksen Markku Jalavan kanssa historiateoksen kirjoittamisesta.

Tarkoitus on, että historiateoksesta tulee noin 300-500 sivua pitkä, ja se kuvaa Lopen seurakunnan historiaa "alkuhämäristä" nykypäivään saakka.

Tarkoitus on, että historiateos julkaistaan vuoden 2022 aikana, jolloin seurakunta juhlii 390-vuotista taivaltaan itsenäisenä seurakuntana.

 

Projektin eteneminen

Historiateoksen laatimisprosessia on esitelty seurakuntalaisille muun muassa etäkirkkokahveilla 28.2.2021Linkki avautuu uudessa välilehdessä.

Historiateosta kirjoittaa Markku Jalava. Markkuun saa yhteyden sähköpostitse etunimi.sukunimi@kolumbus.fi​​​​​​​ tai puh 0400 793 810.

Työtä seurakunnan edustajana ohjaa historiatyöryhmä, jonka jäsenet löydät täältä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Valokuvien kerääminen

Kesän 2021 aikana seurakunta pyytää, että halukkaat voisivat tarjota historiallisia valokuvia teosta varten. Kuvia toivotaan 31.8. mennessä.


Seurakunta on kiinnostunut kuvista seuraavin periaattein:

 • Kuvia voi tarjota sekä seurakunnan rakennuksista, henkilöistä, tilaisuuksista, toiminnasta eri puolilla Loppea, retkiltä ym.
   
 • Kuvia voi tarjota myös viime vuosikymmeniltä, mutta erityisesti vanhat kuvat ovat erityisen arvokkaita historiateosta varten.
   
 • Erityisen arvokkaita ovat kuvat, joissa korostuvat tietyn aikakauden tai toimijan tyypilliset piirteet, esimerkiksi vaatetuksessa tms.
   
 • Kuvien on oltava teknisesti riittävän hyvälaatuisia, jotta niitä voidaan käyttää historiateoksessa. Esimerkiksi pienikokoinen kuva, jossa on suuri joukko ihmisiä ilman että kuvassa näkyy yksityiskohtia, ei ole erityisen kiinnostava.
   
 • Mitä enemmän kuvasta on tietoa, sitä arvokkaampi kuva on. Vanhakaan kuva, josta ei tiedetä, miltä vuosikymmeneltä kuva on, missä kuva on otettu ja keitä siinä esiintyy, ei ole historiateoksen kannalta erityisen mielenkiintoinen.
   
 • Kuvia voidaan käyttää historiateoksessa, teoksen mahdollisessa sähköisessä versiossa, seurakunnan internet-sivuilla ja tiedotuksessa sekä mahdollisesti valokuvanäyttelyissä. Siksi henkilön, joka luovuttaa valokuvan seurakunnalle historiateosta varten, tulee varmistaa ennen kuvan luovutusta, että kuvan ottaja ja kuvissa esiintyvä(t) henkilö(t) antavat seurakunnalle kuviin vapaan käyttöoikeuden.
  ​​​​​​

Seurakunta siis kerää kuvia lainaan ja huolehtii, että kuvat palautetaan omistajilleen sen jälkeen, kun käytettävät kuvat on skannattu, todennäköisesti vuoden 2022 aikana. Mikäli kuvan omistaja ei halua kuvaa takaisin, seurakunta voi ottaa kuvat arkistoonsa ja omistukseensa, mutta ei lupaa säilyttää kaikkia kuvia.

Mikäli kuvia ei haluta jättää lainaan seurakunnalle, kuvien skannaamisesta kirkkoherranvirastolla voi sopia kirkkoherra Tuomas Hynysen (lomalla 21.6. - 27.7.) tai toimistosihteeri Anita Ruokolaisen (lomalla 5.-18.7.) kanssa.

Mikäli omistaja haluaa skannata kuvan itse, skannauksessa pyydetään käyttämään mahdollisimman tarkkoja asetuksia, vähintään 300 dpi sekä huolehtimaan, että skannattujen kuvien mukaan liitetään taustatiedot. Tällöin kuvien toimittamisesta seurakuntaan voidaan sopia esimerkiksi Google Driven tai muun vastaavan palvelun kautta.


Valokuviin pyydetään liittämään

 • kuvan omistajan nimi ja yhteystiedot kuvan palautusta varten (tai tieto jos kuvaa ei haluta palautettavaksi)
   
 • kuvan ottajan nimi (jos tiedossa)
   
 • kuvassa esiintyvien henkilöiden nimet (jos tiedossa)
   
 • missä paikassa, missä tilanteessa ja milloin kuva on otettu, mitä kuvassa tapahtuu
   
 • lupa kuvan käyttöön korvauksetta kirjassa, valokuvanäyttelyssä, sähköisessä kirjassa ym. sekä lupa seurakunnalle säilyttää kuva tulevia tarpeita varten.
  ​​​​​​​
 • Jos kuvassa on elossa olevia ihmisiä, lupa kuvan käyttöön täytyy olla sekä kuvan ottajalta että kuvassa olevilta henkilöiltä. (Poikkeuksena julkiset tilaisuudet, joista otettuja kuvia yleisesti saa julkaista ilman ao. henkilön lupaa.)

Valokuvan tiedot voi antaa liitteenä olevalla lomakkeella (word / pdf).