Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 16.5.2023

Kirkkoneuvoston kokouksessa 16.5. päätettiin mm. seuraavista asioista

 • Lopen seurakunnassa voidaan tietyissä tilanteissa liputtaa myös muulla kuin Suomen lipulla kirkkoherran harkinnan mukaan. Päätös mahdollistaa esimerkiksi toisen valtion, ryhmän tukemisen tai tilaisuuteen tai kampanjaan osallistumisen liputtamalla.

  Viime aikoina on keskusteltu erityisesti sateenkaariliputtamisesta. Päätös antaa harkintavallan asiasta kirkkoherralle.

  Päätös syntyi äänestyksen jälkeen, äänin 5-4.
   
 • Seurakunnan varhaiskasvatuksessa työskentelee todennäköisesti jatkossa neljä henkilöä aiemman viiden sijasta. Varhaiskasvatuksen työalajohtajan viran lakkauttamista esitetään kirkkovaltuustolle.
   
 • Seurakunnan graafisen ilmeen hyväksyminen ja toimitilojen uusista nimistä päättäminen annettiin viestintätyöryhmän tehtäväksi
   
 • Historiateoksen kirjoittamista koskeva sopimus Juha Koivulahden, Kalervo Huttusen ja Leena Huttusen kanssa hyväksyttiin
   
 • Kirkkoneuvosto ohjeisti vuoden 2024 talousarvion suunnittelua 
   
 • Seurakunnan varhaisnuorten ja nuorten leiri- ja kerhotoiminta on maksutonta syyskaudella 2023.

Kokouksen pöytäkirjan verkkoversio löytyy osoitteesta https://www.lopenseurakunta.fi/kirkkoneuvosto ja koko pöytäkirja on nähtävillä seurakuntatoimistolla (kirkkoherranvirasto).

 

17.5.2023 10.34