Uutislistaukseen

Lehti-ilmoitus seurakunnan adventin ja joulun ohjelmasta. Sama tiedosto on linkitetty uutiseen pdf-muotoisena

KORONAVIRUKSEN VAIKUTUS LOPEN SEURAKUNNAN TOIMINTAAN, päivitetty 27.11.2020

6.11.2020 13.52

Ellei koronatilanne Lopella tai Suomessa muutu olennaisesti, moniin Lopen seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin voi osallistua paikan päällä.

 

30.11. alkaen seurakunnassa noudatetaan Kanta-Hämeen pandemiaryhmän 27.11. antamaa suositusta. Tiedot yksittäisten tilaisuuksien järjestelyistä päivitetään tapahtumakalenteriin 3.12. mennessä.

29.11. saakka seurakunnassa noudatetaan Kanta-Hämeen pandemiaryhmän suositusta, jonka mukaan yli 20 hengen tilaisuuksia järjestetään ainoastaan, mikäli toimitiloissa voidaan huolehtia turvaväleistä, kasvomaskien käytöstä ja käsihygieniasta.

Tilaisuuksia voidaan joutua perumaan lyhyellä varoitusajalla epidemiatilanteen muuttuessa tai työntekijän äkillisten flunssaoireiden vuoksi, jos emme saa sijaista järjestettyä. Tarkistathan siksi seurakunnan kotisivuilta aina ennen tilaisuuteen osallistumista, ettei tilaisuutta ole peruttu.

 

Huomioithan, että flunssaoireiset tai koronalle altistuneet henkilöt eivät voi vierailla seurakunnan tiloissa eivätkä osallistua seurakunnan tilaisuuksiin.

Seurakunnan tiloissa ja tilaisuuksissa suositellaan kasvomaskin käyttöä aikuisille ja nuorille. Pienten lasten ei tarvitse käyttää kasvomaskia.

Jos osallistujan terveydentila ei mahdollista kasvomaskin käyttöä, tilaisuuksiin voi osallistua myös ilman maskia. Tällöin on huolehdittava erityisen hyvin turvaväleistä muihin osallistujiin ja tilaisuuden järjestäjiin.

Kasvomaski ei missään tilanteessa mahdollista oirehtivan tai koronalle altistuneen henkilön osallistumista.

Osallistujien toivotaan käyttävän omia, itselle sopivia maskeja. Seurakunnan toimitiloissa on kuitenkin tarjolla tavanomaisia marketista saatavia kasvomaskeja tilaisuuksien aikana käytettäviksi.

 

---

Jumalanpalveluksia ja kirkkokahveja vietetään turvavälejä ja tehostettuja hygieniakäytäntöjä noudattaen.

Jumalanpalvelusten ja monien muiden tilaisuuksien striimausta jatketaan Facebookin livelähetyksinä osoitteessa www.facebook.com/lopenseurakunta . Lähetykset ovat nähtävillä riippumatta siitä, onko käyttäjä kirjautunut Facebookiin vai ei. Lähetys alkaa noin viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Kokeilemme marras-joulukuun 2020 aikana tilaisuuksien striimausta myös YouTubeen.

Seurakunnan kerho- ja ryhmätoiminnan mahdollisista peruutuksista tiedotetaan tapahtumakalenterissa ja mahdollisuuksien mukaan suoraan osallistujille.

 

---

 

Kirkkoherranvirasto palvelee ma-pe klo 9-12 puhelimitse 050 426 4100 ja sähköpostitse loppi.seurakunta@evl.fi . Paikan päällä käymistä tulee toistaiseksi välttää.

 

---

Kasteet, vihkimiset ja hautaan siunaamiset toimitetaan osallistujamäärärajoitusten ja suositusten puitteissa. Kasvomaskien käyttöä suositellaan kaikissa tilaisuuksissa.

Muistotilaisuuksien, hääjuhlien ja kastekahvien osalta seurakunta suosittelee vahvasti väkimäärän rajoittamista Kanta-Hämeen pandemiaryhmän suosituksen mukaisesti 10 henkeen.

Vainajan tosiasiallisilla lähiomaisilla on oikeus osallistua siunaustilaisuuteen. Kappeliin mahtuu turvavälit huomioiden noin 30 henkeä. Hautaan siunaaminen toimitetaan kappelin sijasta haudalla tai kirkossa, mikäli saattoväkeä on tulossa enemmän kuin kappeliin turvallisesti mahtuu.

Kaste suositellaan toistaiseksi toimitettavaksi kirkossa, jotta osallistujat voivat pitää riittävän etäisyyden toisiinsa.

Kotikaste ja vihkiminen juhlapaikalla ovat mahdollisia, mikäli tilaisuuden aikana voidaan pitää riittävät turvavälit ja/tai käyttää kasvomaskeja.

Kasteisiin, häihin ja hautajaisiin voivat osallistua ainoastaan he, joilla ei ole flunssaoireita. Tilaisuuksien videointi tai striimaus on suositeltavaa.

Papit ja kanttori eivät valitettavasti toistaiseksi osallistu muistotilaisuuksiin, kastekahveille tms.

Kirkossa, kappelissa ja muissa seurakunnan toimitiloissa on käsienpesumahdollisuus ja käsidesiä saatavilla. Osallistujien toivotaan huolehtivan tilaisuuteen riittävän määrän itselle sopivia kasvomaskeja. Tavanomaisia, marketissa myytäviä kertakäyttömaskeja on kuitenkin tarjolla tilaisuuksien osallistujille.

---

Seurakunnan koordinoima ja vapaaehtoisten toteuttama  kaupassakäynti- ja apteekkiapu on käynnistetty uudelleen.

Jos et  itse  -  tai joku muu lähipiiristäsi - pääse kauppaan tai apteekkiin välttämättömille asioille, voit soittaa maanantaisin ja torstaisin kello 9 - 12 numeroon 050 537 6074.

Puhelimeen vastaa seurakunnan työntekijä, joka hoitaa asiaasi eteenpäin vapaaehtoisille.

Vuotuisten juhlapäivien osuessa maanantaille tai torstaille (24.12. ja 31.12.), puhelimeen ei vastata.   

 

---

Seurakunnan tarjoaa monenlaista tukea ja apua koronakriisin keskellä. Lisätiedot https://www.lopenseurakunta.fi/apua-ja-tukea

 

Seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä kahdenkeskisiä keskusteluja varten. Yhteystiedot löytyvät www.lopenseurakunta.fi/yhteystiedot

 

Lisätiedot kunkin työmuodon työntekijöiltä tai

Kirkkoherra Tuomas Hynynen
tuomas.hynynen@evl.fi
040-411 0101